Historia

NIEZIEMSKIE SZKOŁY SPECJALNE - OKRĘŻNA 4A
W TARNOWIE
powstały w 2007 roku na podwalinach szkół specjalnych istniej acych przy S.I. Tarnospin, istniejącymi w tym miejscu od niemal 40 lat, a w których dyrektorem był mgr Kazimierz Ziemski poźniejszy założyciel i  wieloletni dyrektor wszystkich szkół  wchodzących w skład Zespołu Niepublicznych Szkół Specjalnych w Tarnowie a więc Niepublicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej, Niepublicznej Szkoły Przysposabiającej do Pracy wcześniej jeszcze Niepublicznego Liceum Specjalnego oraz Niepublicznego Gimnazjum Specjalnego a także Niepublicznej Szkoły Branżowej I Stopnia Specjalnej był mgr Kazimierz Ziemski sprawujący pieczę merytoryczną jak i ideową na tymi placówkami od samego początku ich istnienia.

Obecnie Szkoły znajdują się w osobnym budynku o powierzchni niemal 2000 metrów. Placówki są kompleksowo wyposażone, Szcycą sie nieskazitelną reputacją wypracowaną przez wiele lat doświadczenia i staranności wkładanej w kazdy proces mający na celu wypełnić misję Szkoły, która przyświecała pierwszemu ich Dyrektorowi i założycielowi Panu Kazimierzowi Ziemskiemu.