Kadra

Dyrektorem Zespołu Niepublicznych Szkół Specjalnych w Tarnowie ul. Okrężna 4a jest mgr Kinga Dulęba

 

Dyrektorem Niepublicznej Szkoły Branżowej I Stopnia Specjalnej w Tarnowie ul. Okrężna 4a jest mgr Joanna Ziemska


Kadrę  w tych placówkach tworzą nauczyciele z wieloletnim doświadczeniem w pracy z młodzieżą o specjalnych potrzebach edukacyjnych, posiadający przygotowanie pedagogiczne oraz wykształcenie wyższe magisterskie z przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych.

Ponadto kadra pedagogiczna posiada kwalifikacje z oligofrenopedagogiki, psychologii, terapii pedagogicznej, rewalidacji indywidualnej, pedagogiki leczniczej, logopedii, neurologopedii, rehabilitacji ruchowej, gimnastyki korekcyjnej, integracji sensorycznej,  dogoterapii, felinoterapii,  surdopedagogiki, tyflopedagog, terapia ręki, trening umiejętności społecznych

W swojej codziennej pracy nauczyciele wykorzystują nie tylko wieloletnie doświadczenie, ale również korzystają z nowoczesnych narzędzi pracy, nieustannie podnosząc swoje kwalifikacje zawodowe poprzez udział w studiach podyplomowych, kursach kwalifikacyjnych i szkoleniach.

Nadrzędną zasadą w pracy dyrektora szkoły, kadry pedagogicznej i administracyjnej jest troska o poczucie bezpieczeństwa ucznia, serdeczny i troskliwy stosunek do młodzieży  oraz tworzenie przyjaznej atmosfery pracy.