Doświadczenie i misja

JAKIE MAMY DOŚWIADCZENIE?

 • NIEPŁATNY Zespół Niepublicznych Szkół Specjalnych w Tarnowie powstał w 2007 roku na bazie dawnej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej przy Spółdzielni Inwalidów „Tarnospin" w Tarnowie o blisko 40-letniej tradycji oraz doświadczeniu w kształceniu osób niepełnosprawnych.
 • Nasza szkoła jest BEZPŁATNA
 • Szkoła posiada UPRAWNIENIA SZKOŁY PUBLICZNEJ

 

CO JEST NASZĄ MISJĄ?

 • Wspomaganie wszechstronnego i harmonijnego rozwoju wychowanka w bezpiecznej i przyjaznej atmosferze
 • Ustanowienie szkoły miejscem przyjaznym dla dziecka, rodzica i pracownika szkoły
 • Uwzględnienie indywidualnych potrzeb dziecka oraz wypracowanie atmosfery, w której każdy wychowanek może zaistnieć w społeczności szkolnej i rozwinąć swoje zdolności
 • Wspieranie rozwoju dziecka przez atrakcyjne zindywidualizowane metody i formy pracy
 • Efektywna organizacja pracy
 • Przygotowanie ucznia do samodzielnego funkcjonowania w codziennym życiu
 • Przysposobienie ucznia do wykonywania samodzielnych lub wspomaganych czynności na określonym stanowisku pracy
 • Pełna realizacja zadań profilaktycznych i opiekuńczych wynikających ze statutu
 • Efektywna współpraca ze środowiskiem rodzinnym
 • Dobre stosunki interpersonalne między wszystkimi podmiotami życia szkolnego
 • Promocja zdrowia