Polityka prywatności

Administratorem podanych danych osobowych jest: Zespół Niepublicznych Szkół Specjalnych w Tarnowie ul. Okrężna 4a osoba kontaktowa jest Dyrektor Zespołu.

Celem przetwarzania danych jest: realizacja zadań statutowych Zespołu Niepublicznych Szkół Specjalnych w Tarnowie ul. Okrężna 4a - celów dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczychoraz prowadzenia dokumentacji Zespołu Niepublicznych Szkół Specjalnych w Tarnowie ul. Okrężna 4a

Podstawa prawna przetwarzania: zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 poz. 922) oraz Ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59).

Zebrane dane będą przechowywane do: zakończenia uczęszczania ucznia Zespołu Niepublicznych Szkół Specjalnych w Tarnowie ul. Okrężna 4a a następnie zostaną przekazane do zakładowego archiwum bądź zniszczone w określonym czasie na podstawie przepisów prawa.

Zebrane dane mogą być przekazywane: odbiorcom upoważnionym na mocy przepisów prawa.