Polityka prywatności

Administratorem podanych danych osobowych jest: Zespół Niepublicznych Szkół Specjalnych w Tarnowie ulica Okrężna 4a oraz Niepubliczna szkoła Branżowa I stopnia Specjalna ulica Okrężna 4a osoba kontaktowa jest Dyrektor Zespołu.

Celem przetwarzania danych jest:  Zespołu Niepublicznych Szkół Specjalnych w Tarnowie ulica Okrężna 4a oraz Niepublicznej Szkoły Branżowej I stopnia Specjalnej przy  ulicy Okrężna 4a - realizacja zadań statutowych, celów dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz prowadzenia dokumentacji tych Szkół.

Podstawa prawna przetwarzania: zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 poz. 922) oraz Ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59).

Zebrane dane będą przechowywane do: zakończenia uczęszczania ucznia a następnie zostaną przekazane do zakładowego archiwum bądź zniszczone w określonym czasie na podstawie przepisów prawa.

Zebrane dane mogą być przekazywane: odbiorcom upoważnionym na mocy przepisów prawa.